home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Zásady zachování soukromí

Hlavní termíny

V těchto zásadách ochrany osobních údajů se používají následující hlavní termíny:

 • Informace, které již nelze používat pro identifikaci určité osoby („anonymní informace“).
 • Nezávislý správce údajů má stejný význam jako „správce“ podle směrnice 95/46/ES z 24. října 1995 nebo jakéhokoli následného předpisu o ochraně osobních údajů, jako např. nařízení (EU) 2016/679 z 25. května 2018, je fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která samostatně nebo ve spojení s jinými zpracovává osobní údaje (jak je stanoveno níže) a rovněž stanoví účel a prostředky zpracování osobních údajů, složení a druhy zpracovávaných osobních údajů a určuje akce (operace) s osobními údaji („správce údajůnebosprávce“).
 • Údaje, ze kterých jsou některé identifikátory odstraněny, aby nemohla být s informacemi přímo spojena totožnost osoby (např. maskování některých osobních identifikátorů) („údaje zbavené totožnosti“).
 • Zpracování je povoleno, je-li nutné pro účely oprávněných zájmů správce (nebo třetí strany), s výjimkou případů, kdy nad zájmy správce převažují zájmy, základní práva nebo svobody dotyčných koncových uživatelů, kteří požadují ochranu („oprávněné zájmy“).
 • Informace, které mohou být používány pro vaši identifikaci, buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které jsou nám k dispozici, jako např. vaše jméno, doručovací a fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo (je-li k dispozici), datum narození (je-li k dispozici), údaje o čase a místě, informace o bankovním účtu, transakční a platební záznamy, dodací záznamy a jiné informace spojené s vaším účtem, které shromažďujeme během dodávky svého komerčního řešení („osobní údaje“).
 • Digital River může následně prodávat výrobky v transakcích prostřednictvím svého komerčního řešení a je obecně prodejcem a registrovaným obchodníkem pro tyto transakce („prodejce a registrovaný obchodník“).
 • Speciální kategorie údajů vyžadují zvýšenou úroveň ochrany podle předpisů o ochraně údajů v některých jurisdikcích, jako např. zpracování, které zjišťuje zdravotní stav, rasový nebo etnický původ („speciální kategorie údajů“).
 • Veškerá příslušná opatření pro ochranu údajů, rovněž ve znění pozdějších předpisů nebo nahrazená jinými opatřeními, pro přenos údajů správcům mimo oblast EU/EHP, která nezajišťují přiměřenou ochranu údajů („standardní smluvní ujednání“).
 • Orgán dohledu (nebo jeho ekvivalent podle příslušných předpisů pro ochranu údajů) je nezávislým státním orgánem, k němuž mohou spotřebitelé podávat stížnosti („orgán dohledu“).
 •  

Správce údajů, Jak nás kontaktovat a Zpracování vašich údajů

 • Správce(správci) odpovědný(odpovědní) za vaše údaje. Jednotka Digital River, která je správcem údajů, se mění podle stránek, které navštívíte, podle transakce s webovými stránkami a smluvního jazyka.
 • Jak nás kontaktovat Máte-li otázky k těmto zásadám ochrany osobních údajů nebo dotazy týkající se vašich osobních údajů podle příslušných zákonných předpisů, ať jste na jakémkoli místě světa, pošlete nám e-mailovou zprávu na adresu privacy@digitalriver.com a my předáme váš dotaz příslušným osobám. Chcete-li se na nás raději obrátit běžnou poštou, použijte kontaktní informace v části „Kontaktujte nás“ našich webových stránek podle příslušného regionu.
 • Zpracování vašich údajů Váš komerční dotaz, a tedy vaše osobní údaje budou optimálně zpracovány v regionu nebo poblíž regionu, z něhož jste zahájili relaci. To znamená, že zpracování vašich osobních údajů se uskuteční buď ve Spojených státech a/nebo Irsku.
 • Přiměřená ochranná opatření pro přeshraniční přenos vašich údajů Sídlíte-li v EU/EHP, je každý přenos vašich osobních údajů mimo EU/EHP chráněn standardními smluvními ujednáními nebo jinými navazujícími opatřeními pro ochranu údajů. Vaše osobní údaje mohou být přeneseny na servery společnosti Digital River, Inc. ve Spojených státech a pro zpracování vašich osobních údajů ve Spojených státech. Vaše osobní údaje můžeme rovněž přenést na jiné jednotky Digital River pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pro účely administrativy společnosti a zpracovatelům údajů třetích stran.
AMERIKA
 • Digital River, Inc. jako správce Digital River, Inc. včetně dceřiných společností („Digital River“, „my“, „nám“ a „naše“) vlastní a provozuje tyto webové stránky, které mohou obsahovat softwarovou aplikaci, naše produkty a služby a jiná související komerční řešení, kde se objevují tyto zásady ochrany osobních údajů („webové stránky“). Všechny osobní údaje získávané při návštěvě těchto webových stránek obecně spravuje společnost Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA („správce údajů“). V některých případech je však správcem údajů jiná jednotka Digital River, jak je uvedeno přímo níže.
ZBYTEK SVĚTA
 • Digital River Ireland, Ltd. jako správce Je-li prodejcem a registrovaným obchodníkem Digital River Ireland Ltd., spravuje všechny osobní údaje poskytované nebo získávané při návštěvě těchto webových stránek společnost Digital River Ireland Ltd., Dromore House, East Park, Shannon, County Clare, V14 AN23, Ireland („správce údajů“).
 • Digital River GmbH jako správce Digital River GmbH je součástí skupiny Digital River, vedoucím subjektem služeb následného prodeje e-commerce a autorizovaným prodejcem produktů a služeb nabízených webovými stránkami MyCommerce Share-it. Zde všechny osobní údaje poskytované nebo získávané při návštěvě webových stránek MyCommerce Share-it spravuje společnost Digital River GmbH, Scheidtweilerstrasse 4, Kolín nad Rýnem 50933, Německo („správce údajů“).
 • Jiné jednotky Digital River jako správce Pro účely transakcí, které provádí jiná jednotka Digital River, může být správcem údajů tato jednotka Digital River. Viz výše uvedenou část „Zpracování vašich údajů“, která vysvětluje, kde jsou globálně zpracovávány vaše osobní údaje.

Zákonné předpoklady pro zpracování údajů

V některých jurisdikcích je zpracování vašich osobních údajů zákonné pouze v případě, že je povoleno v rámci předpisů pro ochranu údajů. V tomto případě máme zákonné předpoklady pro všechny aktivity při zpracování (neplatí-li výjimka), jak je uvedeno níže:

 • Souhlas Používáním našich webových stránek nebo jiným předáním svých osobních údajů nám souhlasíte se získáváním, používáním a sdílením svých informací, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajůi. Nesouhlasíte-li s těmito zásadami ochrany osobních údajů, nepoužívejte tyto webové stránky a neposkytujte své informace jejich prostřednictvím.
 • Oprávněný zájem Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a zejména v případě, že jsou používány pro marketingové účely, jako např. získávání údajů z veřejných zdrojů a kontaktování potenciálních zákazníků pro zahájení konverzace. Údaje můžeme rovněž zpracovávat na základě oprávněného zájmu v zaměstnanecké souvislostiii.
 • Jiné zákonné předpoklady Vaše údaje můžeme rovněž zpracovávat podle jiných zákonných předpokladů, jako např. je-li zpracování nezbytné pro uzavření nebo provádění smlouvy s vámi.

Rozsah platnosti těchto zásad ochrany osobních údajů

Předpoklady a účel

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro všechny webové stránky společnosti Digital River, kde se tyto zásady ochrany osobních údajů objevují. Kupujete-li produkty prostřednictvím dceřiné společnosti Digital River, nezapomínejte, že hostitelem a/nebo provozovatelem těchto webových stránek je Digital River na základě dohody s dceřinou společností, která je uváděna jako prodejce produktů pro prodej na těchto webových stránkách. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je poskytnout vám informace o tom, jak:

 • získáváme osobní údaje a další informace, když používáte tyto webové stránky;
 • používáme, zpracováváme a sdělujeme získané informace; a
 • jaké máte možnosti volby, pokud jde o naše shromažďování a používání těchto informací.
Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme aktualizovat, aby obsahovaly změny našich postupů zpracování údajů. Provádíme-li změny těchto zásad ochrany osobních údajů, měníme datum vstupu v platnost. Naše změny vstupují v platnost bezprostředně po zveřejnění. Na konci těchto zásad ochrany osobních údajů je uveden odkaz na naše předchozí zásady.

Dodatečné informace o ochraně osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být doplněny nebo pozměněny dalšími údaji o ochraně osobních údajů, které se objevují na webových stránkách. Tyto informace o ochraně osobních údajů vysvětlují, jak zpracováváme informace podle toho, kde se tyto informace o ochraně osobních údajů objevují, a je třeba je číst společně s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů partnerů nebo jiných třetích stran

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro používání informací, které od vás získáváme prostřednictvím těchto webových stránek a jiných webových stránek, na kterých se tyto zásady ochrany osobních údajů objevují. Naše webové stránky mohou nést další obchodní značky s informacemi o společnosti, jejíž výrobek nakupujete („partner“). Tyto zásady ochrany osobních údajů však neplatí pro informace získávané přímo našimi partnery nebo dalšími třetími stranami, protože na tyto jiné zásady ochrany osobních údajů nemáme vliv. Pročtěte si pečlivě tyto zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na každé webové stránce, kterou navštívíte.

Prodejní podmínky

Používání nebo poskytování osobních údajů prostřednictvím webových stránek rovněž upravují naše Prodejní podmínky.

Jak chráníme vaše informace

Digital River přijímá přiměřená opatření pro zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá citlivosti získávaných informací. Používáme fyzické, technické a administrativní bezpečnostní postupy a pojistky, které mají přiměřeně chránit vaše osobní údaje proti neoprávněnému přístupu a šíření. Pokud shromažďujeme nebo přenášíme citlivé informace jako číslo peněžního účtu, používáme standardní průmyslové metody k ochraně těchto informací podle příslušných zákonných předpisů. Ačkoli používáme přiměřená opatření pro ochranu vašich informací, nemůžeme zaručit bezpečnost informací poskytnutých přes internet nebo uložených v našich databázích. Proto je také důležité, abyste přijali vlastní opatření k ochraně svých osobních údajů před neoprávněným šířením či zneužitím, a to například ochranou svého hesla a odhlášením po dokončení operace při použití sdíleného počítače nebo mobilního zařízení. Uplatňujeme nejlepší postupy v oboru pro minimalizaci potenciálního zneužití. Jsou-li (nebo mohou-li být) osobní údaje v držení společnosti Digital River prozrazeny, poškozeny nebo ztraceny, přijímáme okamžitě nápravná opatření, neprodleně informujeme uživatele a událost hlásíme příslušným státním agenturám v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.

 

Sběr informací, včetně používání cookies

Manuálně poskytované informace

Osobní údaje od vás získáváme, pokud používáte tyto webové stránky, jako např. když:

 • poskytujete informace během nákupu produktu nebo služby,
 • požadujete informace o webových stránkách nebo tyto webové stránky používáte jiným způsobem,
 • se účastníte soutěže nebo reklamní akce, přihlásíte se k odběru informačního buletinu nebo souvisejících služeb,
 • podáte objednávku nebo provedete nákup, stáhnete nebo registrujete produkty nebo požadujete dodatečné služby,
 • kontaktujete naše zákaznické služby, dobrovolně poskytnete informace našim zástupcům a
 • ucházíte se o pracovní příležitost nebo nám jinak poskytnete zaměstnanecké údaje.
Speciální kategorie údajů

Obecně nejsou získávány ani zpracovávány žádné speciální kategorie údajů. Může však nastat situace (např. pro účely zaměstnání), kdy mohou být tyto údaje zpracovávány. V tomto případě důsledně dodržujeme příslušné předpisy pro ochranu údajů, včetně nezbytných právních předpokladů pro zpracování údajů (např. zpracování zdravotních údajů pro pojišťovací smlouvu). Pro ochranu vašich speciálních kategorií údajů používáme přiměřené bezpečnostní postupy a opatření.

Informace z vašeho prohlížeče nebo zařízení

Rovněž můžeme přijímat informace z vašeho webového prohlížeče. Mohou sem patřit informace, které vás neidentifikují osobně (např. datum a čas vaší návštěvy). Informace, které získáváme závisí na nastavení vašeho internetového prohlížeče. Vytvoříte-li během návštěvy webových stránek uživatelskou identitu, předpokládá se tím, že dáváte souhlas ke zpracování svých případných osobních údajů, a my můžeme informace poskytnuté vaším prohlížečem spojit s informacemi, které vás identifikují osobně, jak je uvedeno níže. Zkontrolujte nastavení svého webového prohlížeče a zjistěte možnosti změny těchto nastavení. Rovněž můžeme získávat omezené osobní údaje (e-mailová adresa) prostřednictvím webových technologií ve spojení s vaším používáním webových stránek, jak je uvedeno níže.

Cookies a podobné technologie

Informace, které získáváme prostřednictvím cookies a podobných technologií, neposkytují typicky možnost osobní identifikace, ale můžeme je spojovat s osobními údaji, které nám poskytnete. Cookies a podobné technologie používáme pro získávání informací a podporu některých funkcí těchto webových stránek. S vývojem internetu můžeme k tomuto účelu používat různé druhy technologií. Např. můžeme tyto technologie používat pro získávání informací o tom, jak návštěvníci používají tyto webové stránky (např. jaké stránky navštěvují, jaké odkazy používají). Tyto informace analyzujeme, abychom lépe poznali zájmy, potřeby návštěvníků a zlepšovali obsah a funkčnost webových stránek. Informace rovněž používáme pro podporu funkcí webových stránek, abychom vás nemuseli žádat o opakované zadávání informací, které již jsou v naší databázi. Tyto informace rovněž používáme, abychom webové stránky přizpůsobovali vašim požadavkům a podporovali své marketingové cíle, včetně používání cílené reklamy.

Pokud si nepřejete přijímat soubory cookies, můžete nastavit váš prohlížeč tak, aby cookies automaticky zablokoval nebo aby vás upozornil při pokusu o uložení souboru cookie na váš počítač. I když nemusíte s používáním cookies souhlasit, může se stát, že nebudete moci využívat všech funkcí webových stránek, pokud váš prohlížeč naše cookies odmítá.

Informace o cookies a dalších technologiích třetích stran

Webové technologie mohou na tyto webové stránky rovněž implementovat poskytovatelé třetích stran. My sami nebo poskytovatelé třetích stran můžeme rovněž implementovat webové technologie jménem partnera, jehož obchodní značka se objevuje na těchto webových stránkách nebo na webových stránkách jeho poskytovatelů služeb. Náš partner tak může používat získané údaje. Tyto informace jsou používány pro zvýšení vašeho pohodlí při prohlížení webových stránek, pro marketingovou analýzu, pro cílenou a obrazovou reklamu a pro zlepšení kvality. Prostřednictvím webových technologií můžeme získat vaši IP adresu.

My a naši partneři používáme ve spojení s těmito webovými stránkami poskytovatele služeb třetích stran, k nimž mohou patřit organizace jako Alexa Metrics, SeeWhy, Google Analytics, Omniture a ClickTale. Tito a další poskytovatelé služeb mohou získávat informace o vašich návštěvách webových stránek, vašich interakcích s těmito webovými stránkami a produkty a službami, které nabízíme my, naši partneři a další dodavatelé. Jejich získávání a používání informací je s výhradou jejich vlastních zásad ochrany osobních údajů. Navštivte příslušné poskytovatele služeb třetích stran, chcete-li tyto funkce zakázat, jak je uvedeno níže:

Zakázání sledování požadavků

Zakážete-li shromažďování svých informací prostřednictvím cookies a dalších webových technologií, budou vaše stávající cookies pro zobrazování reklam zrušeny a systém se pokusí umístit novou cookie, která dává poskytovatelům služeb pokyn, aby při zjištění této cookie („no-track“ cookie) nesledovali vaše budoucí činnosti. Jsou-li vaše prohlížeče nastaveny na odmítnutí cookies při vaší návštěvě stránky pro zakázání shromažďování informací, nebude možné ve vašem počítači umístit „no-track“ cookie. Rovněž pokud následně smažete „no-track“ cookies, použijete jiný počítač nebo změníte internetové prohlížeče, budete muset znovu zakázat shromažďování informací. V současnosti na signály prohlížeče „no-track“ nereagujeme.

Informace od třetích stran

Informace o vás můžeme rovněž získávat od třetích stran, jako např. z vašeho používání ověření sociální sítě pro přihlášení na tyto webové stránky nebo z jiných on-line zdrojů dat v souladu s pravidly používání a zpracování těchto informací vytvořených příslušnými on-line zdroji dat. Jsou-li ve veřejném prostoru volně k dispozici speciální kategorie údajů, nemáme s ohledem na takové údaje vůči vám žádné závazky.

Informace o poloze

Používáte-li k přístupu na naše webové stránky chytrý telefon, mobilní zařízení nebo počítač nebo používáte naši mobilní aplikaci, můžeme získávat informace o vaší fyzické poloze. Tyto informace můžeme spojovat s dalšími informacemi o poloze (např. vaše IP adresa a fakturační číslo/poštovní směrovací číslo), abychom vám mohli na mobilním zařízení poskytovat další služby. Informace o vaší poloze sdílíme pouze se třetími stranami, které nám pomáhají poskytovat vám tyto služby. Sdílení těchto informací můžete zakázat změnou povolení ve vašem mobilním zařízení.

   

Používání a sdílení informací

Vaše poskytnuté osobní údaje budou zpracovány na našich počítačových serverech. V některých případech (např. musíme-li plnit své smluvní závazky vůči vám) můžeme rovněž informace poskytovat třetím stranám, které poskytují služby společnosti Digital River.

Jak vaše údaje používáme

Vaše osobní údaje můžeme používat pro tyto účely:

 • navázání kontaktu s vámi, pokud jste nás požádali o sdělení;
 • určení země, ve které sídlíte, za účelem dodržení obchodních podmínek, bezpečnosti a zabránění ilegálnímu zneužití a podvodům;
 • jiné ověření dodržování příslušných zákonných předpisů;
 • pomoc při ověření přesnosti vašich údajů;
 • poskytování aktualizací produktů, speciálních nabídek a jiných propagačních informací, buď naším vlastním jménem, nebo jménem partnera, pokud vyjádříte souhlas s jejich přijímáním a v souladu s příslušnými předpisy;
 • ve spojení s hesly, přístupovými kódy nebo jinými informacemi, abyste měli možnost přístupu k webovým stránkám nebo službám našich partnerů pro přijímání produktů nebo služeb;
 • podle pokynů v dodatečných informacích o ochraně osobních údajů uvedených na webových stránkách a
 • pro oddělení lidských zdrojů, např. pro získání vaší e-mailové adresy, podáte-li on-line žádost o pracovní místo.

Navštívíte-li webové stránky pro provedení transakce, můžeme vaše osobní údaje rovněž používat pro následující účely:

 • zpracování vaší objednávky, zpracování platby, ověření vašeho daňového stavu, zpochybnění zaúčtování, zjištění vašeho nároku na úvěrový limit nebo upozornění na stav vaší objednávky;
 • sledování a prevence podvodů;
 • k individuálnímu přizpůsobení nakupování jednotlivým zákazníkům;
 • zaregistrování vašeho nákupu u výrobce produktu nebo poskytovatele služeb, za účelem získání záruk, technické podpory apod.;
 • informování poskytovatele on-line služby, pro kterou si od nás kupujete právo na používání služby;
 • vytvoření účtu pro vaše budoucí nákupy, s jehož vytvořením jste souhlasili;
 • usnadnění prodloužení předplatného produktů a služeb a
 • poskytování pohodlí a podpory (která může v souladu se zákonnými předpisy zahrnovat kontaktování návštěvníků, kteří zahájí postup odhlášení, aby bylo možné navázat na nedokončenou relaci nebo zjistit, zda měli nějaký problém s používáním webových stránek).

Přijímáme přiměřená opatření, aby všechny osoby nebo subjekty, které získávají osobní údaje pro výše uvedené účely, byly povinny zachovávat bezpečnost osobních údajů. Pokud speciální kategorie údajů shromažďuje, získává nebo uchovává externí subjekt, jsou vám v souladu s příslušnými předpisy informace o tomto subjektu na požádání sděleny. Naše závazky neplatí pro informace sdílené se státním orgánem zákonně pověřeným získávat tyto informace nebo na žádost podle aktuálně platných zákonných předpisů.

Automatické zpracování

V omezených situacích můžeme vaše osobní údaje používat pro automatizovaná rozhodnutí při dalším zlepšování našeho podnikání. Např. v souvislosti s marketingem můžeme údaje používat pro segmentaci a zacílení uživatelů pomocí individuálně přizpůsobených zpráv. Můžeme např. použít název pracovní pozice pro zjištění uživatelovy totožnosti a obsah příslušně změnit. Můžeme také použít zeměpisnou polohu a údaje o společnosti tohoto uživatele. V některých případech mohou být pro marketing s využitím účtů použity „lajky“, se kterými se setkáváme ve veřejném prostoru.

Používáme také sledování podvodů, které nám pomáhá omezit ruční kontrolu případných podvodů u objednávek. Automatizované zpracování můžeme rovněž používat v otázkách zaměstnávání a pro zajištění toho, aby naši zaměstnanci dodržovali interní zásady bezpečnosti. Jste oprávněni vyhnout se rozhodnutím na základě automatizovaného zpracování údajů, která lze charakterizovat jako profilující. V tomto případě si však vyhrazujeme právo neprovést vaši transakci.

Naše používání anonymních informací

Můžeme používat anonymně získané informace. V tomto případě jsou anonymní prvky údajů jako křestní jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další prvky údajů v souladu s příslušnými zákonnými předpisy. Anonymní informace můžeme používat pro tyto účely:

 • osobní nastavení a podpora vašeho používání těchto webových stránek a/nebo služeb našich partnerů;
 • zlepšení těchto webových stránek, spokojenosti zákazníků, našich reklamních systémů a našich produktů a služeb;
 • prevence podvodů, jako např. identifikace zařízení;
 • zjišťování transakcí pocházejících z marketingového nebo doporučovacího programu dceřiné společnosti;
 • doručování cílených reklam na těchto webových stránkách a jiných komerčních řešeních;
 • podávání zpráv našim současným i budoucím partnerům a poskytovatelům služeb a
 • jiné dokumentační, statistické nebo výzkumné a analytické účely.

Můžeme rovněž používat údaje zbavené totožnosti pro výše uvedené účely a související účely v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.

Naši partneři

Určité osobní údaje, anonymní informace nebo údaje zbavené totožnosti poskytujeme svým partnerům, abychom mohli plnit své závazky vůči vám a zajistili si jejich podporu při používání osobních údajů, jak je uvedeno v části „Jak vaše údaje používáme“, pro tyto účely:

 • podávání hlášení;
 • registrace vašich nákupů naším partnerem nebo jeho poskytovatelem služeb;
 • váš přístup k produktům nebo službám poskytovaným naším partnerem nebo jeho dodavateli;
 • usnadnění poskytování záruky, technické podpory nebo poprodejních služeb;
 • umožnění našemu partnerovi nebo jeho subdodavateli, aby mohli posílat e-maily nebo přímé poštovní zprávy, pokud s jejich doručováním souhlasíte;
 • umožnění našemu partnerovi nebo jeho poskytovateli služeb, aby mohli zajišťovat služby v souvislosti s těmito webovými stránkami (např. zákaznickou podporu nebo samostatnou funkci přihlášení) nebo
 • podobné účely při plnění závazků vůči vám.
Naši poskytovatelé služeb

Využíváme služeb dalších společností, včetně svých poboček, aby nám poskytovaly některé služby nebo aby nám naším jménem pomáhaly provozovat naše obchodní aktivity, např.:

 • hosting nebo údržbu těchto webových stránek;
 • zpracování plateb kreditními kartami;
 • poskytování služeb odhalování podvodů nebo detekce;
 • provádění kontrol neporušenosti údajů;
 • poskytování úvěrového limitu;
 • poskytování služeb optimalizace;
 • plnění vaší objednávky;
 • příjem plateb;
 • doručování reklam na tyto webové stránky a webové stránky třetích stran;
 • odesílání pošty nebo e-mailů;
 • operace související se zaměstnáváním a řízením lidských zdrojů a/nebo
 • poskytování zákaznických služeb.

Vaše osobní údaje nesdílíme se svými poskytovateli služeb v souvislosti s jejich poskytováním služeb nám, není-li to požadováno pro účely našich oprávněných zájmů a pro účely plnění našich závazků týkajících se dodávky našeho komerčního řešení vám. Všichni tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni k využívání všech údajů, které jim poskytujeme, pouze pro zajištění služeb, jež nám nebo naším jménem poskytují, a k zajištění důvěrnosti vašich osobních údajů. Těmto společnostem můžeme rovněž umožnit používat anonymní informace pro jejich obchodní účely. Bez vašeho souhlasu nebudeme poskytovat vaše osobní údaje svým dceřiným společnostem nebo třetím stranám za účelem využití pro marketingové účely.

Plnění zákonných požadavků, prevence podvodů a jiných trestných činů

V souladu s příslušnými zákonnými předpisy můžeme sdělovat osobní údaje nebo speciální kategorie údajů o vás, pokud se domníváme, že je jejich sdělení přiměřené k těmto účelům:

 • dodržování zákonných předpisů nebo regulačních požadavků;
 • dodržování státních, administrativních nebo soudních postupů, požadavků nebo příkazů (např. soudních příkazů);
 • spolupráce s orgány činnými v trestním řízení nebo jinými státními orgány nebo hlášení činností, které mohou být v rozporu se zákonnými nebo regulačními požadavky;
 • prevence nebo vyšetřování možných trestných činů (např. podvodu nebo odcizení totožnosti) nebo případů porušení (rovněž podezření na porušení) bezpečnosti nebo těchto zásad ochrany osobních údajů;
 • vymáhaní dodržení ustanovení smluv;
 • ochrana zákonných práv, webových stránek nebo bezpečnosti společnosti Digital River a jejích zaměstnanců, partnerů, třetích stran, veřejnosti obecně nebo vásiii.
Případy prodeje, sloučení nebo souvisejících událostí

Pokud některá z našich dceřiných společností nebo třetí strana převezme náš podnik, zvláštní aktiva nebo podnik některé z našich provozních divizí (např. v důsledku prodeje, sloučení, reorganizace nebo podobné události), vaše osobní údaje přejdou do vlastnictví této společnosti, nestanoví-li místní zákonné předpisy jinak. V takovém případě je nástupnická společnost povinna se při nakládání s vašimi osobními údaji řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů, včetně příslušných dodatečných informací o ochraně osobních údajů a nastavením vašich preferencí v oblasti nakládání s vašimi osobními údaji.

   

Vaše volby

Respektujeme vaše právo vybrat si způsob, jakým budeme shromažďovat, používat a sdílet vaše osobní údaje.

Přístup k vašim údajům

Chcete-li změnit, upravit, omezit jejich zpracování, vznést námitky proti přímému marketingu nebo požádat o zrušení svých osobních údajů nebo speciálních kategorií údajů, zašlete nám žádost na základě informací v části „Jak nás kontaktovat“ těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud se např. v osobních údajích, které jste nám poskytli, vyskytuje chyba, obraťte se na nás a my přijmeme příslušná opatření pro nápravu chyby.

Pokud se na nás obrátíte, můžeme vás požádat o dodatečné informace pro ověření vaší totožnosti. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zamítnout vaši žádost, pokud neposkytnete dostatečné informace pro ověření vaší totožnosti nebo splnění našich zákonných a podnikových požadavků, které jsou uvedeny v našich zásadách uchovávání údajů. Zrušíme-li vaše osobní údaje nebo speciální kategorie údajů, stane se tak způsobem, který zabraňuje ztrátě, odcizení, zneužití nebo neoprávněnému přístupu v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

Domníváte-li se, že nebyla přiměřeně respektována vaše práva podle zákonných předpisů na ochranu údajů, máte právo informovat svůj místní orgán dohledu. Než tak však učiníte, obraťte se přímo na nás, protože jsme připraveni společně s vámi vyřešit všechny problémy týkající se ochrany vašeho soukromí.

Zásady uchovávání údajů

Společnost Digital River může uchovávat vaše osobní údaje po celou dobu vašeho používání našich webových stránek a rovněž následně v souladu s ustanoveními nebo požadavky příslušných zákonných předpisů nebo pro uspokojování našich obchodních požadavků.

Marketingové a související informace

Poskytnete-li nám své osobní údaje, můžeme vám nabídnout možnost získávat od nás nebo našich partnerů další marketingové a související informace. Tyto informace mohou být poskytovány prostřednictvím přímé pošty, e-mailu nebo telefonního hovoru a obsahují údaje o našich produktech a službách. Nechcete-li tyto informace získávat, pošlete nám e-mailem zprávu na adresu remove@digitalriver.com nebo postupujte podle pokynů pro zrušení objednávky v e-mailových zprávách.

Dáte-li nám souhlas k tomu, abychom vaše kontaktní údaje doplnili do poštovního seznamu svých partnerů, a později tento souhlas zrušíte, musíte se obrátit na našeho partnera (nebo postupovat podle pokynů pro zrušení objednávky v e-mailových zprávách od našeho partnera), aby bylo vaše jméno odstraněno z poštovních seznamů našich partnerů.

 

Ochrana osobních údajů dětí

Tyto webové stránky nejsou zaměřeny na děti a děti nejsou ani jejich cílovou skupinou. Pokud jste nedosáhli věku zletilosti nebo nemůžete uzavírat právně závazné dohody ve své zemi, nesmíte používat tyto webové stránky bez potřebného souhlasu dospělé osoby. Domníváte-li se, že jsme obdrželi údaje od osoby chráněné zákonnými předpisy na ochranu dětí, přičemž nebyl vydán potřebný souhlas dospělé osoby, neprodleně nás informujte a my přijmeme všechna přiměřená opatření pro bezpečné odstranění těchto údajů.

i V případě, že potřebujeme ke zpracování vašich osobních údajů váš písemný souhlas (nebo jeho jinou formu), správce údajů bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze s vaším příslušným souhlasem a za podmínek tohoto souhlasu.

ii Pouze není-li toto zpracování zakázáno příslušnými zákonnými předpisy.

iii Viz rovněž důvody stanovené příslušnými místními zákonnými předpisy.