home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Gizlilik Politikası

Ana Terimler

Aşağıdaki ana terimler bu Gizlilik Politikası içerisinde kullanılacaktır:

 • Belirli bir kişiyi gösterecek şekilde artık kullanılamayan bilgiler (“Anonim Bilgi”).
 • Bağımsız veri kontrolörü 24 Ekim 1995 tarihli 95/46/EC Yönergesi altında veya 25 Mayıs 2018 tarihli 2016/679 sayılı Düzenlemeye (AB) gibi takip eden herhangi bir veri koruma kanununa göre aynı “kontrolör” anlamına sahiptir ve kişisel verilerin işlenmesi (aşağıda tanımlanmaktadır) ile birlikte kişisel verilerin işlenmesinin amacını ve araçlarını tanımlayan, işlenecek olan kişisel verilerin bileşimini ve tipini belirleyen ve kişisel veriler ile ilgili işlemleri (operasyonları) tanımlayan yalnız veya diğerleri ile birlikte hareket eden gerçek kişi veya tüzel kişilerdir (“Veri KontrolörüveyaKontrolör”).
 • Kişinin kimliğinin bilgi ile doğrudan bağlantılı olarak tespit edilmesini önlemek amacıyla belirli tanıtıcıları çıkarılmış veri (belirli kişisel tanıtıcıların gizlenmesi ile) (“Tanımsızlaştırılmış Veri”).
 • Veri işlemeye, koruma ihtiyacı olan son kullanıcıların menfaatleri, temel hakları veya özgürlükleri Kontrolörün amaçlarından öncelikli olan durumlar hariç, Kontrolör (veya üçüncü bir şahıs) tarafından takip edilen meşru menfaatler doğrultusunda gerekliyse izin verilir (“Meşru Menfaatler”).
 • Sadece kendisi veya diğer bilgiler ile birlikte ticari çözümümüzün sunulması sırasında bizim tarafımızdan toplanan ve sizi belirlemek için kullanılabilecek isim, teslimat ve fatura adresi, e-posta adresi, telefon numarası, tanımlama numarası (geçerliyse), doğum tarihi (geçerliyse), zaman ve konum bilgileri, banka hesabı bilgileri, işlem ve ödeme kayıtları, teslimat kayıtları ve hesabınızla ilgili diğer bilgiler (“Kişisel Veri”).
 • Digital River ticari çözümü aracılığıyla ürünleri yeniden satabilir ve genel olarak bu tipte işlemlerin satıcısı veya tüccarı olacaktır (“Kayıtlı Satıcı ve Tüccar”).
 • Belirli kategorilerdeki veriler için bazı yargı makamlarında daha yüksek seviyede veri koruması gerekli olabilir, örneğin sağlık, ırk veya etnik kökeni gösteren işlemler (“Özel Veri Kategorileri”).
 • Yeterli seviyede koruma sağlamayan AB/AEA dışında bulunan Kontrolörlere veri transferi için genişletilecek veya değiştirilebilecek herhangi bir geçerli veri koruma önlemi (“Standart Sözleşme Maddesi”).
 • Denetim Makamı (veya herhangi bir veri koruma kanunundaki eşdeğeri) tüketicilerin şikayetlerini yapabileceği bağımsız bir kamu makamıdır (“Denetim Makamı”).
 •  

Veri Kontrolörü, İletişim Bilgileri ve Verilerinizin İşlenmesi

 • Verileriniz için Sorumlu olan Kontrolör(ler). Veri Kontrolörü olan Digital River kurumu; ziyaret ettiğiniz site, web sitesinden yaptığınız işlemler ve sözleşme diline bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
 • İletişim Bilgileri. Eğer bu Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınız veya geçerli kanunlar kapsamında Kişisel Verileriniz hakkında talepleriniz varsa dünyanın neresinde olursanız olun lütfen bize privacy@digitalriver.com adresinden bir mesaj gönderin, sorunuzu uygun şekilde yönlendireceğiz. Eğer normal posta ile bizimle irtibata geçmek isterseniz Web sitesinde bölgelere göre gösterilen “Dünya Genelindeki Ekiplerimiz” kısmında bulunan irtibat bilgilerine bakın.
 • Verilerinizin İşlenmesi. Ticari talebiniz ve bununla birlikte Kişisel Verileriniz, oturumunuzu açtığınız bölgede veya yakınında en uygun şekilde işleme alınacaktır. Bu kişisel verileriniz ile ilgili yapılacak işlemlerin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya İrlanda'da yapılacağı anlamına gelir.
 • Verilerinizin Sınırlar Arası Transferi için Uygun Önlemler. Eğer AB/AEA içerisinde ikamet ediyorsanız herhangi bir Kişisel Verinizin AB/AEA dışına transferi Standart Sözleşme Maddeleri veya takip eden veri koruma önlemleri ile koruma altındadır. Kişisel Verileriniz Digital River, Inc.’in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucularına aktarılabilir ve Kişisel Verilerinizin işlemi Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılabilir. Ayrıca Kişisel Verileriniz bizim tarafımızdan şirket yönetimi ile ilgili amaçlar doğrultusunda bu Gizlilik Politikası'nda belirlenen kurallar çerçevesinde diğer Digital River kurumlarına veya üçüncü şahıs veri işlemcilerine iletilebilir.
AMERİKA
 • Kontrolör olarak Digital River, Inc. Digital River, Inc., iştirakleri ile birlikte (“Digital River,” “biz,” “bize” ve “bizim”) bu web sitesinin sahibidir ve siteyi işletir, bu kapsama bir yazılım uygulaması, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ve bu Gizlilik Politikası'nın görüldüğü ilgili diğer tüm ticari çözümler dahildir (“Web sitesi”). Genel olarak, bu web sitesi tarafından toplanan herhangi bir Kişisel Veri, Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, ABD (“Veri Kontrolörü”) tarafından kontrol edilir. Ancak, bazı durumlarda, başka bir Digital River kurumu aşağıda doğrudan açıklanan şekilde Veri Kontrolörü olabilir.
DİĞER ÜLKELER
 • Kontrolör olarak Digital River Ireland, Ltd. Digital River Ireland Ltd.'nin kayıtlı satıcı ve tüccar olduğu yerlerde, web sitesinin ziyaret edilmesi ile sağlanan veya toplanan Kişisel Veriler Digital River Ireland Ltd., Dromore House, East Park, Shannon, County Clare, V14 AN23, Ireland (“Veri Kontrolörü”) tarafından kontrol edilir.
 • Kontrolör olarak Digital River GmbH. Digital River GmbH, Digital River şirketler grubunun bir parçasıdır ve e-ticaret yeniden satış servisleri alanında liderdir ve MyCommerce Share-it sitesinde sunulan ürünlerin ve servislerin yetkili satıcısıdır. Burada, MyCommerce Share-it sitesinin ziyaret edilmesi ile sağlanan veya toplanan herhangi bir Kişisel Veri Digital River GmbH, Scheidtweilerstrasse 4 Köln 50933 Almanya (“Veri Kontrolörü”) tarafından kontrol edilir.
 • Kontrolör olarak Diğer Digital River şirketleri. Başka bir Digital River şirketi aracılığıyla yapılan işlemler için o Digital River şirketi Veri Kontrolörü olabilir. Lütfen Kişisel Verilerin global olarak nasıl işleneceğini açıklayan yukarıdaki kısma, “Verilerinizin İşlenmesi”, bakın.

Verilerin İşlenmesi için Kanuni Temel

Bazı yargı makamlarında Kişisel Verilerinizin işlenmesine sadece veri koruma kanunu çerçevesinde kanunen izin verilir. Bu durumda, aşağıda açıklanan şekilde işleme faaliyetlerimizin her biri için kanuni bir temel (bir istisna geçerli değilse) mevcuttur:

 • Onay. Web sitemizin kullanılması veya Kişisel Verilerinizin başka yöntemlerle bize iletilmesi ile, bu Gizlilik Politikası'nda açıklanan şekilde bilgilerinizi toplamamıza, kullanmamıza ve paylaşmamıza izin vermiş olursunuzi. Eğer bu Gizlilik Politikası'nı onaylamıyorsanız lütfen bu Web sitesini kullanmayın veya bilgilerinizi bu Web sitesi aracılığıyla göndermeyin.
 • Meşru Menfaat. Verilerinizi Meşru Menfaatler kapsamında ve özellikle pazarlama amaçlı olarak kullanıldığında işleyeceğiz, örneğin kamu kaynaklarından verilerin toplanması ve bir görüşme başlatmak için iletişim imkanları. Verilerinizi aynı zamanda istihdam kapsamında Meşru Menfaatler temelinde kullanabilirizii.
 • Diğer Kanuni Temeller. Verilerinizi aynı zamanda sizinle verilerin işlenmesi gereken bir sözleşme yapılması gibi diğer kanuni temeli bulunan amaçlarla da işleyebiliriz.

Bu Gizlilik Politikası Kapsamı

Temel ve Amaç

Bu Gizlilik Politikası, Digital River tarafından işletilen ve bu Gizlilik Politikası'nın bulunduğu her Web sitesi için geçerlidir. Eğer bir Digital River iştiraki üzerinden ürün satın alıyorsanız lütfen bu Web sitesinin Digital River tarafından iştirak ile bir anlaşma kapsamında işletildiğini veya sahip olduğunu ve bu iştirakin bu Web sitesindeki satış koşullarında ürün satıcısı olarak listelenmiş olduğunu unutmayın. Bu Gizlilik Politikası'nın amacı aşağıdakileri nasıl yaptığımız konusunda size bilgi vermektir:

 • Kişisel Verilerin ve diğer bilgilerin bu Web sitesini kullandığınızda nasıl toplandığı;
 • toplanmış bilgileri nasıl kullandığımız, ele aldığımız ve açıkladığımız; ve
 • bu bilgileri toplama ve kullanma yöntemimiz ile ilgili yapabileceğiniz seçimler.
Bu Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Veri işleme uygulamalarımızdaki değişiklikleri bildirmek amacıyla bu Gizlilik Politikası'nı güncelleyebiliriz. Bu Gizlilik Politikası'nda değişiklik yaptığımızda, Geçerli Tarih'i de değiştireceğiz. Değişikliklerimiz gönderildikten hemen sonra geçerli hale gelecektir. Önceki gizlilik politikamıza bir link bu Gizlilik Politikası'nın sonunda bulunmaktadır.

Ek Gizlilik Bildirimleri

Bu Gizlilik Politikası'na Web sitesinde bulunan diğer gizlilik bildirimleri ile ekleme veya genişletme yapılabilir. Bu tipte gizlilik bildirimleri, bildirimin görüntülendiği yerlerdeki bilgilerin nasıl işleneceğini açıklar ve bu Gizlilik Politikası ile birlikte okunmalıdır.

İş Ortağı veya Diğer Üçüncü Şahıs Gizlilik Politikaları

Bu Gizlilik Politikası sadece bu Web sitesi veya bu Gizlilik Politikası'nın bulunduğu başka bir Web sitesi aracılığıyla sizden topladığımız bilgilerin kullanımı için geçerlidir. Web sitemiz, ürününü satın aldığınız (“İş Ortağı”) şirketin bilgileri ile eş markalanmış olabilir. Ancak, bu Gizlilik Politikası İş Ortaklarımız veya herhangi bir başka üçüncü şahıs tarafından doğrudan toplanan bilgiler için geçerli değildir, çünkü diğer gizlilik politikaları üzerinde bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Lütfen ziyaret ettiğiniz her web sitesinin gizlilik politikasını dikkatlice kontrol edin.

Satış Şartları

Web sitesi aracılığıyla Kişisel Verilerin kullanılması veya gönderilmesi Satış Şartları'mız tarafından yönetilir.

Bilgilerinizi Nasıl Koruyoruz

Digital River, topladığımız bilgilerin hassasiyetine uygun seviyede güvenlik sağlamak amacıyla uygun adımları atmaktadır. Kişisel Verilerinizi yetkisiz erişim ve açıklamaya karşı korumak amacıyla uygun şekilde tasarlanmış fiziksel, teknik ve yönetim güvenlik uygulamaları ve önlemleri devreye aldık. Finansal bir hesap numarası gibi bir hassas bilgiyi topladığımız ya da ilettiğimiz zaman, bu bilgiyi korumak için geçerli kanunların gerektirdiği sektör standartlarında yöntemler kullanırız. Bilgilerinizi korumak amacıyla makul yöntemler kullanmamıza rağmen, Internet üzerinden sağlanan veya veritabanlarımızda saklanan bilgilerin güvenliğini garanti etmemiz mümkün değildir. Sizler de kişisel bilgilerinizi yetkisiz açıklama ya da kötüye kullanmaya karşı korumak için makul adımlar atmakla, örneğin şifrenizi korumak ve paylaşımlı bir bilgisayar veya mobil cihaz kullandığınızda bittiğinde oturumunuzu kapatmakla yükümlüsünüz. Potansiyel riskleri azaltmak amacıyla endüstrideki en iyi uygulamalardan faydalanıyoruz. Eğer Digital River gözetiminde olan Kişisel Veriler deşifre olmuşsa, zarar görmüşse veya kaybolmuşsa (veya ihtimali varsa) hemen çözüme yönelik önlemler alacağız, kullanıcıları zamanında uyaracağız ve geçerli kanunların gerektirdiği şekilde yetkin devlet mercilerine raporlayacağız.

 

Bilgilerin Toplanması, Çerezlerin Kullanımı Dahil

Manuel Olarak Verdiğiniz Bilgiler

Bu Web sitesini kullandığınızda aşağıdaki durumlarda Kişisel Verileri alıyoruz:

 • bir ürün veya hizmetin satın alınması sırasında bilgi verdiğinizde,
 • Web sitesi hakkında bilgi istediğinizde veya burayı kullandığınızda,
 • bir yarışma veya promosyona dahil olduğunuzda, bir bültene veya benzer servislere abone olduğunuzda,
 • bir satın alma emri gönderdiğinizde, ürün indirdiğinizde veya kaydettiğinizde veya ek hizmetler talep ettiğinizde,
 • müşteri hizmetleri birimimizi aradığınızda, temsilcilerimize isteğinize bağlı bilgiler sağlamış olursunuz ve
 • bir iş ilanına başvurduğunuzda veya istihdam verilerini bize gönderdiğinizde.
Özel Veri Kategorileri

Genel olarak Özel Veri Kategorileri toplanmaz veya işlem görmez. Ancak, bu tipte bir verinin işlem göreceği bir durum (örneğin istihdam amaçlı olarak) olabilir. Bu durumda, verilerin işlenmesi için gereken kanuni temel de dahil olmak üzere geçerli veri koruma düzenlemelerine uyacağız (örn. bir sigorta sözleşmesi için sağlık bilgilerinin işlenmesi). Özel Veri Kategorilerinizi korumak amacıyla makul güvenlik uygulamalarını ve prosedürlerini kullanacağız.

Tarayıcınız veya Cihazınızdan Alınan Bilgiler

Web tarayıcınızdan da bilgi alabiliriz. Buna sizi kişisel olarak tanımlamayan bilgiler dahil olabilir (ziyaretinizin tarihi ve saati gibi). Aldığımız bilgiler internet tarayıcınızın ayarlarına bağlıdır. Eğer bu Web sitesini ziyaret ettiğinizde bir kullanıcı kimliği oluşturduysanız, bu eğer varsa Kişisel Verilerinizin işlenmesine onay verdiğiniz anlamına gelir ve tarayıcınız tarafından verilen bilgiler ile aşağıda açıklanan şekilde sizi kişisel olarak tanımlayan bilgilerin bağlantısını kurabiliriz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konusunda lütfen web tarayıcınızın ayarlarını inceleyin. Aşağıda açıklanan şekilde bir Web sitesinin kullanımı ile bağlantılı web teknolojileri ile sınırlı şekilde Kişisel Verilerinizi (e-posta adresi) toplayabiliriz.

Çerezler ve Diğer Benzer Teknolojiler

Çerezleri ve benzer teknolojileri kullanarak topladığımız bilgiler genelde kişisel olarak tanımlayıcı değildir, ancak bunların verdiğiniz Kişisel Veriler ile bağlantısını kurabiliriz. Bilgileri toplamak ve bu Web sitesinin belirli özelliklerini desteklemek amacıyla çerezleri ve benzer teknolojileri kullanabiliriz. İnternet geliştikçe, bu amaç için farklı teknoloji türlerini kullanabiliriz. Örneğin, ziyaretçilerin bu Web sitesini kullanma yöntemleri hakkında bilgi toplamak için bu teknolojileri kullanabiliriz (örneğin hangi sayfaları ziyaret ettikleri, kullandıkları linkler). Ziyaretçilerimizin ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını anlamak ve Web sitesinin içeriğini ve fonksiyonlarını iyileştirmek amacıyla bu bilgileri analiz ederiz. Ayrıca veritabanında halihazırda mevcut bilgilerin yeniden girilmesini istememek amacıyla Web sitesini desteklemek için de bu bilgileri kullanırız. Bu bilgileri ayrıca Web sitesini kullanırken deneyiminizi kişiselleştirmek ve hedeflenmiş reklamlar dahil olmak üzere pazarlama çalışmalarını iyileştirmek için kullanabiliriz.

Eğer çerezleri almak istemiyorsanız tarayıcınızı çerezleri reddetmesi ya da bilgisayarınıza bir çerez gönderildiğinde sizi uyarması için ayarlayabilirsiniz. Çerezleri kabul etmeniz gerekmemesine rağmen, tarayıcınızın çerezleri reddetmesi durumunda Web sitesi fonksiyonlarının tamamını kullanamayabilirsiniz.

Üçüncü Şahıs Çerezleri ve Diğer Teknolojiler Hakkında Bilgi

Web teknolojileri bu Web sitesine üçüncü şahıs sağlayıcılar tarafından da yerleştirilmiş olabilir. Ayrıca, biz veya üçüncü şahıs sağlayıcılarımız bu Web sitesinde markası bulunan İş Ortağımız veya servis sağlayıcıları yerine web teknolojilerini yerleştirebiliriz/yerleştirebilirler. Bu yolla, İş Ortağımızın toplanan verileri kullanmasına izin verilir. Bu bilgiler Web sitesi ile ilgili deneyiminizi iyileştirmek, pazarlama analizleri, hedeflenmiş ve görsel reklamlar ve kalite iyileştirmeleri için kullanılır. Web teknolojileri aracılığıyla IP adresinizi alabiliriz.

Biz ve İş Ortaklarımız bu Web sitesi ile bağlantılı olarak üçüncü şahıs servis sağlayıcılarını kullanabilir, bunlar arasında Alexa Metrics, Google Analytics ve Omniture ve ClickTale bulunabilir. Bunlar ve diğer servis sağlayıcılar web sitelerine yaptığınız ziyaretler, web sitesi ile çalışmalarınız ve bizim, İş Ortaklarımız ve onların tedarikçileri tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında bilgileri toplayabilirler. Bilgileri toplamaları ve kullanmaları kendi gizlilik politikalarına uygun şekildedir. Aşağıdakilere uygun şekilde çıkmak istiyorsanız lütfen geçerli üçüncü şahıs servis sağlayıcıyı ziyaret edin:

Do Not Track (Takip Etme) Talepleri

Eğer bilgilerinizin çerezler ve diğer web teknolojileri ile toplanmasını iptal ederseniz, mevcut görüntülü reklam çerez(ler)iniz silinecektir ve tespit edildiğinde servis sağlayıcılara gelecekteki aktivitelerinizin takip edilmemesi talimatını veren yeni bir çerez yerleştirilmeye çalışılacaktır (bir "no-track" (takip etme) çerezi). Eğer tarayıcılarınız vazgeçme sayfasını ziyaret ettiğinizde çerezleri reddedecek şekilde yapılandırıldıysa, bilgisayarınıza bir "no-track" (takip etme) çerezi yerleştirilemez. Ayrıca, “no-track” (takip etme) çerezini daha sonra silerseniz farklı bir bilgisayar kullanın ya internet tarayıcılarınızı değiştirin, tekrar vazgeçmeniz gerekecektir. Mevcut durumda tarayıcı "no-track" (takip etme) sinyallerine cevap vermiyoruz.

Üçüncü Şahıslardan gelen Bilgiler

Bazı bilgileri, ilgili çevrimiçi veri tarafından belirlenen bilgi kullanımı ve işlenmesi kurallarına uygun şekilde, bu Web sitesinde oturum açma için kullanılan sosyal ağ yetkilendirmesinin veya çevrimiçi veri kaynaklarının sizin tarafınızdan kullanılması gibi örneklerle üçüncü şahıslardan da alabiliriz. Eğer herhangi bir Özel Veri Kategorisine kamuya açık yerlerde ulaşılabiliyorsa veya bunlar serbest bir şekilde kullanılabiliyorsa bunlarla ilgili size karşı bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

Konum Bilgileri

Web sitemize ulaşmak için bir akıllı telefon, mobil cihaz veya bilgisayar kullandığınızda, fiziksel konumunuz ile ilgili bilgileri toplayabiliriz. Bu bilgileri size mobil cihazınızdan diğer servisleri sunmak amacıyla diğer konum bazlı veriler ile birleştirebiliriz (örn., IP adresiniz ve fatura/posta kodunuz). Konum bilgilerinizi sadece size hizmet sunmamıza yardımcı olan üçüncü şahıslar ile paylaşıyoruz. Mobil cihazınızdaki izinleri değiştirerek bu bilgileri paylaşmaktan vazgeçebilirsiniz.

   

Bilgilerin Kullanımı ve Paylaşımı

Verdiğiniz Kişisel Veriler bilgisayar sunucularımızda işlem görecektir. Bazı durumlarda (örneğin size karşı olan sözleşme yükümlülüklerimizi gerçekleştirmemiz için gerektiğinde) bilgiler Digital River'e hizmet sunan üçüncü şahıslar ile paylaşılabilir.

Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanabiliriz:

 • bizden iletişim kurmamızı istemiş olmanız durumunda, sizinle irtibat kurmak için,
 • ticaret uygunluğu, güvenlik ve dolandırıcılığın önlenmesi gibi nedenlerle bulunduğunuz konumu belirlemek için,
 • ayrıca geçerli kanunlara uygunluğu doğrulamak için,
 • sizinle ilgili sahip olduğumuz verilerin doğrulanmasına yardımcı olmak için,
 • kendi adımıza veya İş Ortağımız adına, almayı kabul etmiş olmanız halinde ve geçerli kanunlara uygun şekilde siz ürün güncellemeleri, özel teklifler ve diğer promosyon bilgilerini sunmak için,
 • şifreler, erişim kodları ve diğer bilgiler ile bağlantılı ürün veya hizmetleri almak amacıyla İş Ortaklarımızın web sitelerine veya servislerine erişim sağlamanız için,
 • Web sitesinde yayınlanan ek gizlilik bildiriminde açıklanan şekilde ve
 • insan kaynakları için, örneğin bir pozisyona çevrimiçi başvuruyorsanız e-posta adresinizi almak için.

Ayrıca bir işlemi tamamlamak için Web sitesini ziyaret ettiğinizde Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:

 • siparişinizi işleme koymak, ödeme gerçekleştirmek, vergi durumunuzu doğrulamak, geri ödemeleri onaylamak, bir kredi limiti hakkınızı belirlemek veya size siparişinizin durumu hakkında bilgi vermek için,
 • dolandırıcılık izleme ve önleme amaçlı olarak,
 • size kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sağlamak için,
 • yaptığınız alışverişi garanti, teknik destek ya da benzer hizmetler için üreticiye ya da hizmet sağlayıcıya kaydetmek için,
 • doğrudan bizden satın aldığınız hizmet kullanımı konusunda çevrimiçi hizmet sağlayıcıya satın alma bildiriminizi iletmek için,
 • onay vermiş olduğunuz gelecek satın almalarınız için bir hesap oluşturmak amacıyla,
 • ürün ve hizmet aboneliklerinin yenilemesini kolaylaştırmak için ve
 • size etkin bir deneyim ve destek sunmak için (buna kanunların izin verdiği ölçüde tamamlanmamış bir oturumu takip eden bir ödeme işlemi başlatan ziyaretçiler ile irtibata geçilmesi veya Web sitesinin kullanımı ile ilgili bir problem olup olmadığının görülmesi dahil).

Yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda Kişisel Verileri alan herhangi bir kişi veya kurumun Kişisel Verileri güvende tutmasını sağlamak için gereken adımları atacağız. Eğer herhangi bir Özel Veri Kategorisi harici bir kurum tarafından toplanmışsa, alınmışsa veya saklanmışsa bu kurumun detayları, ilgili kanun gerektiriyorsa sizinle paylaşılacaktır. Yükümlülüklerimiz kanun gereği herhangi bir Devlet kurumunun zorunlu tuttuğu bilgi paylaşımları veya geçerli kanun emirleri kapsamında işlem yapılması durumunda geçerli değildir.

Otomatik İşlem

Sınırlı sayıda durumda, işlerimizi daha iyileştirmek amacıyla otomatik karar vermemize yardımcı olması için Kişisel Verilerinizi kullanabiliriz. Örneğin pazarlama kapsamında, kullanıcıları bölümlere ayırmak ve kişisel mesajlar ile kullanıcıları hedeflemek için verileri kullanabiliriz. Örneğin, kullanıcıların karakterlerini belirlemek için iş unvanını kullanabiliriz ve içeriği uygun şekilde değiştirebiliriz. Aynı zamanda o kullanıcıların coğrafi konumunu ve şirket verilerini de kullanabiliriz. Bazı durumlarda, hesap bazlı pazarlama için buna kamuya açık alanlarda bulduğumuz "beğeniler" dahildir.

Ayrıca, dolandırıcılığa karşı siparişleri manuel inceleme ihtiyacını azaltmamıza yardımcı olması için dolandırıcılık izlemeye güveniyoruz. Ayrıca istihdam kapsamında otomatik işleme de güveniyoruz ve çalışanlarımızın iç güvenlik politikalarımıza uymalarını sağlıyoruz. Otomatik veri işlemeyi baz alan ve profil oluşturma olarak tanımlanabilecek herhangi bir karardan kaçınma hakkına sahipsiniz. Ancak bu durumda, işlemi tamamlamama hakkımızı saklı tutarız.

Anonim Bilgi Kullanımımız

Tarafımızca toplanan Anonim Bilgileri kullanabiliriz. Bu durumda isim ve soyadı, açık adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi veri bileşenleri ve diğer veri detayları geçerli kanuna uygun şekilde anonim hale getirilecektir. Anonim Bilgi burada açıklanan şekilde kullanılabilir:

 • bu Web sitesini ve/veya İş Ortaklarımızın hizmetlerini kullanımınızı kişiselleştirmek ve desteklemek için,
 • bu Web sitesini, müşteri deneyimini, reklam sistemlerimizi ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için,
 • Dolandırıcılık önleme amaçlı olarak, örneğin cihaz parmak izi kontrolü,
 • işlemleri, bağlı bir pazarlama veya sevk programı kullanarak tanımlamak için,
 • bu Web sitesinde ve diğer ticaret çözümlerinde hedeflenmiş reklamlar yapmak için,
 • mevcut ve potansiyel iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarımıza raporlama sağlamak için ve
 • diğer arşivleme, istatistik, araştırma ve analiz amaçları için.

Ayrıca Tanımsızlaştırılmış Verileri yukarıda bahsedilen amaçlar ve geçerli kanunun izin verdiği ilgili amaçlar için kullanabiliriz.

İş Ortaklarımız

Bazı Kişisel Verileri, Anonim Bilgileri veya Tanımsızlaştırılmış Verileri İş Ortaklarımızla size karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve “Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz” kısmında açıklanan şekilde Digital River’in Kişisel Verilerin kullanımına yardımcı olması amacıyla paylaşabiliriz:

 • raporlama amaçlı olarak,
 • iş ortağımızın veya servis sağlayıcısının satın almanızı kaydetmesine imkan tanımak için,
 • İş Ortağımız veya tedarikçileri tarafından sunulan ürünlere ve hizmetlere ulaşmanıza imkan tanımak için,
 • garanti, teknik destek ve satış sonrası hizmeti kolaylaştırmak için,
 • almaya izin vermişseniz İş Ortağımızın veya alt yüklenicisinin size e-posta veya doğrudan posta göndermesini sağlamak için,
 • İş Ortağımızın veya servis sağlayıcısının bu Web sitesi ile bağlantılı hizmetleri sunmasına imkan tanımak için (müşteri desteği veya tek yerden oturum açma fonksiyonu gibi) veya
 • size karşı olan yükümlülükleri karşılamak için benzer amaçlar için.
Servis Sağlayıcılarımız

Bize aşağıdaki gibi bazı hizmetleri sunmaları veya işlerimizi yürütmemize yardımcı olmaları için bizim adımıza, şirket iştirakleri dahil olmak üzere diğer şirketleri kullanıyoruz:

 • bu Web sitesinin sahipliği ve bakımı için,
 • kredi kartı ödeme işlemlerini yapmak için,
 • dolandırıcılık izleme ve tespit hizmetleri sunmak için,
 • veri bütünlüğü kontrolleri gerçekleştirmek için,
 • size bir kredi sınırı sunmak için,
 • optimizasyon hizmetleri sunmak için,
 • siparişinizi gerçekleştirmek için,
 • ödemenin alınması için,
 • bu Web sitesine ve üçüncü şahıs web sitelerine reklam vermek için,
 • posta veya e-posta göndermek için,
 • istihdam ve insan kaynakları ile ilgili amaçlar için ve/veya
 • müşteri hizmeti sunmak için.

Kişisel Verilerinizi kendi Meşru Menfaatlerimiz ve ticari çözümümüzü size sunmak için yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olmadığı sürece bize sundukları hizmetler ile ilgili olarak servis sağlayıcılarımız ile paylaşmayacağız. Bu servis sağlayıcılar, onlarla paylaştığımız her bilgiyi sadece bizim için ya da bizim adımıza hizmet vermede kullanmaya ve sizin Kişisel Verilerinizin gizliliğini korumaya sözleşme gereği zorunlu olabilir. Bu şirketlere, ticari amaçlı olarak Anonim Bilgileri kullanmalarına izin verebiliriz. Sizin onayınız olmaksızın, Kişisel Verilerinizi kendi pazarlama amaçları için kullanılmak üzere bağlı kuruluşlarımız ya da ilgisiz üçüncü şahıslarla paylaşmayacağız.

Kanuni Gereksinimlere Uygunluk, Dolandırıcılık ve Suçların Önlenmesi İçin

Geçerli kanunların izin verdiği ölçüde, aşağıdaki durumlarda sizin hakkınızdaki Kişisel Verileri veya Özel Veri Kategorilerini açıklayabiliriz:

 • kanun veya bir düzenleme ile ilgili bir gereksinime uyum sağlamak için,
 • devlet, idari veya yargı işlemlerine, gereksinimlerine veya emirlerine uymak için (örneğin bir mahkeme emri),
 • kanunun uygulanması veya başka bir devlet incelemesinin yapılması veya kanuni veya düzenleme gereksinimlerini karşılamayan herhangi bir faaliyetin raporlanması konusunda işbirliği yapmak için,
 • olası bir suçun önlenmesi (örneğin dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı) veya güvenlik veya bu Gizlilik Politikası ile ilgili ihlallerin (ayrıca ihlal şüphelerinin) önlenmesi veya incelenmesi için,
 • bir sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi için,
 • kanuni hakların, Web sitesinin veya Digital River ve çalışanlarının, İş Ortaklarının, üçüncü şahısların, genel olarak kamunun ve sizin güvenliğinizi korumak içiniii.
Bir Satış, Birleşme veya ilgili bir Olay ile Bağlantılı olarak

Eğer kurumsal iştiraklerimizden biri veya üçüncü bir taraf işlerimizi, belirli varlıklarımızı veya işletme birimlerimizden birinin işlerini (örneğin bir kısmi satış, birleşme, yeniden organizasyon veya benzeri olay) satın alırsa, yerel kanunlar aksini gerektirmediği sürece Kişisel Verilerinizin sahibi o şirket olacaktır. Bu durumda, satın alan şirketin Kişisel Verilerinizi kullanması yürürlükte olan Gizlilik Politikası'na, herhangi bir geçerli ek gizlilik bildirimine ve yöneten kuruma bildirdiğiniz gizlilik tercihlerinize tabi olacaktır.

   

Tercihleriniz

Kişisel Verilerinizi toplama, kullanma ve paylaşma yöntemlerimiz hakkında tercih yapma hakkınıza saygı duyuyoruz.

Bilgilerinize Erişim

Eğer Kişisel Verileriniz veya Özel Veri Kategorileriniz ile ilgili inceleme, düzeltme, işlem amaçlı sınırlama, pazarlama amacıyla kullanılmasına itiraz veya bunların silinmesini istiyorsanız lütfen bu Gizlilik Politikası'nın “İletişim Bilgileri” kısmındaki bilgileri kullanarak bize bir talep gönderin. Örneğin, eğer bize göndermiş olduğunuz Kişisel Verilerde bir hata mevcutsa lütfen bizimle irtibata geçin ve biz hatayı düzeltmek için gerekli önlemleri alalım.

Bizimle irtibata geçerseniz kimliğinizi doğrulamak amacıyla sizden ek bilgiler isteyebiliriz. Kimliğinizi doğrulamak için yeterli bilgi verememeniz veya veri saklama politikamızda belirtilen kanuni ve ticari gereksinimleri karşılayamamanız durumunda talebinize sınırlı yanıt verme veya talebinizi reddetme hakkımızı saklı tutarız. Kişisel Verilerinizi veya Özel Veri Kategorilerinizi sildiğimizde, bunlar veri saklama politikamıza uygun şekilde kayıp, hırsızlık, yanlış kullanım veya yetkisiz erişimi engelleyecek şekilde imha edilecektir.

Veri koruma kanunları çerçevesinde haklarınıza uygun işlem yapılmadığını düşünmeniz halinde yerel Denetim Makamı'nıza bildirme hakkına sahipsiniz. Ancak bunu yapmadan önce gizliliğiniz konusundaki endişelerinizi çözümlememize yardımcı olmak için birlikte çalışma taahhüdümüze uygun şekilde lütfen doğrudan bizimle irtibata geçin.

Veri Saklama Politikası

Digital River Web sitemizi kullanmaya devam ettiğiniz sürece ve bundan sonra geçerli kanun veya ticari gereksinimleri karşılamak için gereken ölçüde Kişisel Verilerinizi saklamaya devam edecektir.

Pazarlama ve İlgili İletişim

Kişisel Verilerinizi sağladığınızda, size İş Ortaklarımızdan pazarlama ve ilgili iletişim materyallerini almak isteyip istemediğiniz konusundaki tercihinizi sorabiliriz. Bu iletişim doğrudan posta, e-posta veya telefon formatında olabilir ve ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizi bilgilendirecek veriler içerecektir. Bize remove@digitalriver.com adresinden e-posta göndererek veya e-posta iletişim materyallerindeki aboneliği sonlandırma talimatlarını takip ederek bu iletişim materyallerini almayı kesebilirsiniz.

Bize İş Ortaklarımızın e-posta listelerine iletişim bilgilerinizi ekleme onayı vermeniz ve sonrasında bu izni geri almanız durumunda, İş Ortağımızın posta listesinden adınızın çıkarılması için İş Ortağımız ile irtibata geçmelisiniz (İş Ortağımızdan gelen e-postada bulunan aboneliği sonlandırma talimatlarını takip etmelisiniz).

 

Çocukların Kişisel Bilgilerinin Gizliliği

Bu Web sitesi çocuklara yönelik değildir ve çocukları hedef almaz. Şayet reşit olma yaşına ulaşmadıysanız ya da ülkenizde yasal olarak bağlayıcı anlaşmalara girmeniz mümkün değilse gereken bir yetişkin onayı olmadan bu web sitesini kullanamazsınız. Eğer gereken yetişkin onayları alınmadan çocuk koruma kanunları altında korunan bir kişiden bilgi aldığımızı düşünüyorsanız lütfen o bilgileri güvenli şekilde kaldırmak amacıyla gereken adımları atmamız için bize hemen bilgi verin.

i Kişisel Verilerinizin işlenmesi için yazılı (veya başka bir şekilde) onaya ihtiyacımız olması durumunda, Veri Kontrolörü bu tipte Kişisel Verileri sadece ilgili onay ve bu onay kapsamındaki koşullara uygun şekilde işleyecektir.

ii Bu tipte işlemin kanunlar tarafından yasaklandığı durumlar hariç.

iii Lütfen geçerli yerel kanun tarafından sağlanan temellere de bakın.